Presentació de l'escola de música

L'Escola Municipal de Música Robert Gerhard és una escola de música de titularitat pública creada el curs 85-86.Està subvencionada per l'Ajuntament de Valls, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i compta amb la participació del Consell Comarcal de L'Alt Camp.

L'escola dona els valors i els materials adequats per tal de realitzar uns ensenyaments musicals de qualitat i que abarqui totes les franges d'edat.