7-12 anys: Nivell bàsic

És durant l'etapa del nivell elemental quan els alumnes aprenen les bases del llenguatge musical i la pràctica d'un instrument.
L'Escola té definits uns itineraris per a aquestes edats que funcionen de la següent manera:

1.  Iniciació 7 anys: dues sessions setmanals de 45' de llenguatge + classe d'instrument (tot en dos dies).

El preu és de 60 € mensuals.

 2. Primer a quart de nivell bàsic (8-12 anys):

Matèries obligatòries:

 1. Instrument
 2. Conjunt instrumental

Matèries optatives:

 1. Orquesta
 2. Llenguatge
 3. Cor
 4. Percussió

Les classes d'instrument són col·lectives (dos o tres alumnes) amb una dedicació horària de 60' o 90', segons el cas.

La classe de conjunt és d'una sessió setmanal de 60' i està repartida en orquestra, grup de vent, grup de teclats i grup de guitarres.

Totes les optatives tenen una sessió setmanal de 45 minuts (percussió, llenguatge i cor) i de 60 minuts (orffestra)i es poden escollir màxim tres optatives. El preu és de 82 € mensuals, independentment del número d'optatives.

 

3. Escola Oberta (8-12 anys):

Programa pensat per aquells alumnes que no volen cursar cap instrument però si beneficiar-se de la pràctica musical en agrupacions de l'escola. Aquests alumnes poden cursar alguna de les matèries optatives descrites anteriorment amb un cost simbòlic de 5€ mensuals. 

 Objectius del nivell bàsic

Els objectius fonamentals d'aquest nivell són fomentar el coneixement pràctic de l'instrument i vincular-ne l'aprenentatge la pràctica instrumental en el conjunt.

És perquè cada alumne és diferent i té unes inquietuds i interessos variats que l'Escola ofereix uns itineraris diversos que cada alumne (tutoritzat pel seu professor d'instrument i amb el suport de la família) pot escollir segons les matèries que més li interessin.

Les matèries optatives es conceben igual d'importants que les obligatòries però pensem que el fet de construir un itinerari personalitzat permetrà l'alumne sentir-se més a gust amb el que aprèn.

Instruments de nivell bàsic

L'oferta instrumental de l'escola és la següent:

 • Violí, Viola i Violoncel.
 • Flauta travessera, Clarinet, Oboè i Saxòfon.
 • Piano, Guitarra, Guitarra elèctrica.
 • Bateria

Agrupacions

 • Orquestra de corda de nivell inicial
 • Orquestra de corda de nivell bàsic
 • Grup de vent de nivell inicial
 • Grup de vent de nivell bàsic
 • Grup de guitarres de nivell bàsic
 • Grup de teclats de nivell inicial
 • Grup de teclats de nivell bàsic

Activitats programades durant el curs escolar

Algunes de les activitats programades es realitzen conjuntament amb alumnes d'altres nivells.

 • A nivell instrumental, els alumnes toquen en públic un mínim de 4 vegades l'any.
 • Les agrupacions participen del Concert de Nadal, Concert de Final de Curs, Concert de Festa Major així com d'altres concerts al llarg de l'any.
 • L'escola promou sortides, intercanvis amb d'altres centres, trobades, concerts a residències d'avis, hospitals, activitats destinades als centres de primària i/o secundària, així com la participació amb entitats diverses del poble.
 • Un cap de setmana de colònies musicals.
Contacta amb nosaltres
Direcció Escola

Passeig de l'Estació, s/n, Parc Barrau Valls, Tarragona

Image
Horari d'atenció

Dilluns, dimarts, dijous i divendres
De 16:00 a 19.00

Conecta amb nosaltres
Image
Image
Image
Image
Image
Com arribar
Contacta amb nosaltres
Direcció Escola

Passeig de l'Estació, s/n, Parc Barrau Valls, Tarragona