Organigrama de L'escola

L'escola està regida per diferents òrgans:

 •  EQUIP DIRECTIU:
  • Joan Romeu, director
  • Rosabel Bofarull, cap d'estudis
  • Pol Berlinches, secretari acadèmic

 • CONSELL ESCOLAR
 • PATRONAT
 • CLAUSTRE
  • - BATALLA, GEMMA
  • - BESORA, MIREIA
  • - BERLINCHES, POL
  • - BOADA, JOSEP
  • - BOFARULL, ROSABEL
  • - CARBONELL, MERITXELL
  • - CASELLAS, JOAN
  • - DEAKIN, GABRIELE
  • - FORT, ELOI
  • - MARTÍ, JOSEP
  • - NÚÑEZ, VÍCTOR
  • - RAYA, SERGI
  • - ROMEU, JOAN
  • - SANS, MARTA
  • - SEGARRA, ROSA M
  • - TUDELA, ENRIC